Gujarati Shayari, Love Shayari, Quotes, MSG in Gujarati 2021

Gujarati Shayari, Love Shayari, Quotes, MSG, Status and Images in Gujarati 2021, Shayari in Gujrati ગુજરાતી ફોન્ટ્સમાં ગુજરાતી શાયરી, જીવન પર ગુજરાતી શાયરી, SMS, અવતરણને સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા તેમજ ટ્રેન્ડિંગ વિચાર તરીકે ગણવામાં આવે છે તાજેતરના સમયમાં વ્યક્તિઓ શોધે છે અથવા તો વ્યક્તિઓ ખરેખર આને નોંધપાત્ર રીતે વાંચવાનું પસંદ કરે છે. Also Read Gujarati Shayari in Gujarati Fonts

શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી શાયરી તેમજ ગુજરાતી એસએમએસ ફેસબુક, વોટ્સએપ જેવી સોશિયલ નેટવર્કિંગ વેબસાઇટ પર સતત અત્યંત લોકપ્રિય બની છે; ટ્વિટર અને તેથી વધુ.

ફેસબુક અથવા વોટ્સએપ પર અમારી ગુજરાતી શાયરી, ગુજરાતી એસએમએસ અને ગુજરાતી અવતરણોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ગુજરાતી મિત્રોને તમારી લાગણીઓ વ્યક્ત કરો. ગુજરાતી શાયરી અને ગુજરાતી SMS એ તમારા ગુજરાતી મિત્રોને શેર કરવા અને સ્મિત લાવવા માટે સરસ વિચારો છે. તમે Whatsapp અથવા Facebook પર ગુજરાતી SMS અથવા ગુજરાત અવતરણ શેર કરી શકો છો. જો તમારો મિત્ર ઉદાસ મૂડમાં હોય તો તમે તેને હસાવવા માટે અમારા સંગ્રહમાંથી રમુજી ગુજરાતી SMS પસંદ કરી શકો છો. ફેસબુક અથવા વોટ્સએપ પર અમારી ગુજરાતી શાયરી અને ગુજરાતી ક્વોટ્સ શેર કરો, અંગ્રેજી ફોન્ટમાં ગુજરાતી શાયરીને પ્રેમ કરો, ગુજરાતી ફોન્ટમાં ઉદાસી ગુજરાતી શાયરી.

Gujarati Shayari, Love Shayari, Shayari in Gujrati, Quotes, MSG, Status and Images in Gujarati 2021

Gujarati Shayari
Gujarati Shayari

“તું કેટલી સુંદર છે, તને બતાવવા માંગુ છું, મારો પ્રેમ ❤️ છે તું, તને મેળવવા માંગુ છું, તૂટી ને સો વખત જીવ્યો છું તારા વિના હું, ફરી તારા સાથે થોડાક ક્ષણ 👩‍❤️‍👨 વિતાવવા માંગુ છું.” 

“મળ્યા છો કંઇક એ રીતે જાણે , પુરી થઈ મન્નત છે, જ્યારથી આવ્યા છો જિંદગીમાં 😍, જિંદગી જાણે જન્નત છે.”

“સાંભળ, બહુ જ લાંબી વાતો કરવી છે તારા સાથે, તું આવજે મારી પાસે તારી આખી ઝીંદગી ❤️ લઇ ને.”

“એમની નજરમાં ફરક આજે પણ નથી… પહેલા ફરી ફરીને જોતા હતા ને હવે જોઇને ફરી 🙁 જાય છે…”

“આકાશ હેરાન છે જોઈને મારા ચાંદ 🌛 ને જમીન પર, પછી હું હોશ ખોઈ બેઠો છું એમાં મોટી વાત શું છે.”

“બસ એક તારા નામની રેખા હાથો માં માંગુ 🤲 છું , હું ક્યાં નસીબ થઈ કાંઈ ખાસ માંગુ છું…”

“કંઈ પૂછતો નથી, છતાં બધું જાણતો રહે છે, અંતરે રહેવા છતાં, અંતર ❤️ મા મહેકતો રહે છે.”

“અમસ્તાજ હોઠો પર એક મીઠું હાસ્ય 😊 આવી જાય છે, આમજ બેઠો હોઉં છું ને તારો ખ્યાલ આવી જાય છે.”

તારા પ્રેમ એ કંઇક એ રીતે શણગાર્યો છે 🥰 મને, અરીસો પણ કહે છે, “મારી શુ જરૂરત છે તને!”

“બધા ને ખબર છે કે જે થવાનું છે એ જ થશે ને થઇ ને પણ ૨હેશે, પણ બધા એવું પાત્ર ઈચ્છે છે કે,  જે કહે તું ચિંતા ના કર હું છું ને બધું સારું 🙃 થઈ જશે.”

તું પૂછી લેજે સવારને, ના વિશ્વાસ આવે તો સાંજને,
આ દિલ ધડકે છે તારા જ નામ થી.

“દિલ કે હાલ બતાના નહિ આતા, હમે એસે કિસીકો તડપાના નહિ આતા, સુનના તો ચાહતેં હૈં હમ ઉનકી આવાજ કો, પર હમે કોઈ બાત કરને કા બહાના નહિ આતા.”

Love Shayari, Quotes, MSG, Status and Images in Gujarati 2021, Shayari in Gujrati

“ના ચાંદ ની ચાહત, ના તારો ની ફરમાઈશ, દરેક ક્ષણે તું મારી સાથે હોવ બસ એજ છે મારી ખ્વાઈશ.”

“જરા સી બદમાશ જરા સી નાદાન હૈં તું, લેકિન યેભી સચ હૈં કી મેરી જાન હૈં તું.”

“તું કરી લે ગુસ્સો તારે કરવો હોય એટલો, પણ તારા આ અબોલા આપણને નહિ ફાવે.”

“કોઈ અજાણ્યા સાથે પણ પ્રેમ થઇ જાય છે, તો કોઈ પ્રેમ કરી ને પણ અજાણ્યા થઇ જાય છે.”

“તારો ગુસ્સો પણ ‘ચા’ જેવો જ, અને તને પીવા ની પણ મજા ગરમ કરી ને જ.😜”

“જિંદગી માં પહેલા થી જ બધું ગોઠવાઈ ગયું હોઈ છે, બસ સાહેબ નથી ભાગ્ય માં તેનો જ જિંદગી ને અફસોસ 😢 રહી જાય છે.”

“ગ૨જ મારે જ હતીને તેના પ્રેમની, એની પાસે તો મારાં જેવાં કેટલાંય 🥺 ૨મકડાં હતા.”

“તારા અને મારા મા કેટલી સમાનતા છે, તું અંતર રાખે છે અને હું તને 😟 અંતરમાં રાખું છું.”

“હસું છું એટલે માની ના લેતા કે સુખી છું, રડી 😭 નથી શકતો એટલે હું દુઃખી છું.”

“જે બીજાને મળતા જ તમારું મહત્વ ભુલી જતા હોયએ ખરેખર તમારા હોતા 💔 જ નથી.”

“તમારા મનની વાત જેને સમજાવવી પડે, એ વ્યક્તિ તમારા શબ્દો જ સમજશે તમારી લાગણી ☹️ નહી.”

“રિસાઈ ગયેલી ખામોશી કરતાં, બોલતી ફરિયાદ ખરેખર સારી 😇 હોય છે.”

 1. Love Shayari, Quotes, MSG, Status and Images in Gujarati 2021

  જે બીજાને મળતા જ તમારું મહત્વ ભુલી જતા હોયએ ખરેખર તમારા હોતા 💔 જ નથી.

 2. Love Shayari in Gujarati

  તમારા મનની વાત જેને સમજાવવી પડે, એ વ્યક્તિ તમારા શબ્દો જ સમજશે તમારી લાગણી ☹️ નહી

 3. Shayari in Gujrati

  હસું છું એટલે માની ના લેતા કે સુખી છું, રડી 😭 નથી શકતો એટલે હું દુઃખી છું

 4. Quotes in Gujrati

  ગ૨જ મારે જ હતીને તેના પ્રેમની, એની પાસે તો મારાં જેવાં કેટલાંય 🥺 ૨મકડાં હતા.

admin

Leave a Comment